Zaujímavosti z histórie Marianky

Dejiny našej obce sú spojené s pútnickým miestom, ktoré sa nachádza na jej východnej strane. Možno predpokladať, že to bola najskôr osada, ktorá vznikla z osadníkov na pavlínskych majetkoch a pravdepodobne aj z baníkov. Historicky hodnoverné záznamy o pútnickom mieste možno doložiť od r. 1377, prvé legendy o pútnickom mieste sú známe od XVII. storočia.

End of Paragraph

Socha Na základe starších prameňov opisujú prvý zázrak a nájdenie sošky v rôznych variantoch. F. Grieskircher, P. Eggerer, L. Kummer, O. Kolenicz, P. Eszterházy, A. Jordánsky a iní. Alex Jordánsky vo svojej knihe z r. 1838 o mariánskych pútnických miestach v Uhorsku „Krátky opis milostivých obrazov Blahoslavenej Panny Márie Božej, ktoré sa v kráľovstve uhorskom a v patriacich k nemu čiastkach a krajinách verejne sa ctia“ uvádza legendu, ktorú opísal knieža Pavel Eszterházy vo svojich knihách vydaných v r. 1690 a r. 1696: „...stalo sa roku 1330, že keď jeden slepý žobrák, ktorý sa vrúcne modlil v thálskom lese, počul hlas z neba, ktorý mu naznačil, že tam neďaleko je prameň, kde sa nachádza zázračný obraz. Ak by si vodou z tohto prameňa umyl oči, mal by hneď vidieť. Len čo si žobrák umyl oči touto vodou, otvorili sa mu a začal vidieť. Z prameňa vybral sošku Panny Márie, ktorá tam ležala, nechal zhotoviť drevený stĺp, postavil k nej svätý obraz Panny Márie, často sem chodieval a pred touto sochou sa vrúcne modlil.“

End of Paragraph

Klastor Napriek tomu, že legenda Ferdinanda Grieskirchera z r. 1661, ktorú v r. 1663 prevzal pavlín P. Eggerer a legenda L. Kummera z r. 1742 sa v jednotlivých častiach a detailoch odlišujú /miesto žobráka nájde sochu pavlín, miesto slepého žobráka sa uzdravia deti zbojníka/, majú spoločný záver; v mariátalskom údolí bol prameň, v ktorom sa našla zázračná soška. Zvesť o zázračnom prameni, soške a mieste sa čoskoro rozšírila. Začali sem putovať ľudia, celé skupiny s prosbami o vyslyšanie, napiť alebo umyť sa vodou z prameňa. Okrem zázračnej moci, ktorá je prameňu pripisovaná, možno v súvislosti s ňou hovoriť i o alúzii na Pannu Máriu, v litániách nazývanú Prameňom milosti a Studničkou múdrosti. Ich spoločné zobrazovanie sa stalo hlavným atribútom a určujúcim znakom pútnického miesta. Motív Panny Márie vznášajúcej sa nad obrubou studničky použil J. R. Donner v kompozícii pre hlavný barokový oltár z r. 1736.

Referencie

OSLAVA | 28.3.2015

Chcela by som sa aj ja poďakovať Vám a tímu vo vašej reštaurácií, jedlo bolo výborné a personál bol perfektný.
Hostia boli taktiež spokojní a prekvapení, nielen jedlom a obsluhou, ale aj priestorom a atmosférou. Nepamätám sa, že po dakej oslave by mi nikto nič neskritizoval.


viac referencií

1

Rezervácie

Zarezervujte si miesta online

Newsletter

Dôležité novinky a udalosti

Zaraďte sa medzi ostatných odoberateľov a buďte tak informovaní o dôležitých udalostiach, novinkách a akciách vo Vašej obľúbenej reštaurácií.

Vaše meno
E-mail
Do poľa vľavo vpíšte číselný kód

Novinky v Reštaurácií

Jedálny a nápojový lístok

Pripravili sme pre vás celkom nový jedálny a nápojový lístok. Na rôznych špecialitách nielen z kuchyne nášho šéfkuchára si môžete pochutnať v našej reštaurácií!

Sociálne siete